Programy i akcje

Remont pomieszczeń klubowych

Pomieszczenia naszych klubów w Warszawie i Białymstoku wymagały odnowienia. Dlatego zaplanowaliśmy je w tym roku. Do tej pory udało się nam w pełni wyremontować wszystkie pomieszczenia Dziecięcego Klubu Przyjaciół w Warszawie. Wymagało to od nas dużo pracy i pewnych nakładów finansowych. Częściowo udało się nad obniżyć koszt poprzez uzyskane nieodpłatnie farby i gips. Pomieszczenia najpierw trzeba było przygotować do malowania, zabezpieczyć meble i sprzęt, a następnie przygotować ściany, sufity, drzwi i okna do malowania. Pracy było dużo, Samo malowanie zabrało nam pięć dni pracy, po 12-14 godzin dziennie. Dzięki pracy pracowników i wolontariuszy obniżyliśmy znacznie ogólny koszt remontu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będziemy mogli wydatkować na inne potrzeby klubu, takie jak opłaty za wynajem, energię elektryczną. Przed nami odnowienie pomieszczeń kolejnego klubu, Klubu "Diament" w Białymstoku. Czeka nas dużo pracy, ale mamy nadzieję, że uporamy się szybko z tym wyzwaniem.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946