Nowy projekt sportowy na Dziesięcinach I

P3176995 Kopiowanie9  lutego 2017 r.  ruszył nowy projekt sportowy, uwzględniający potrzeby młodzieży mieszkającej na Osiedlu Dziesięciny I. Wynajęto od Administracji Osiedla pomieszczenie, które pierwotnie nazwano: Baza Sportowa „Diament”.  Znajduje się tam stół ping-pongowy oraz  wyposażenie niezbędne dla grupy osób przebywających w pomieszczeniu. Baza znajduje się niedaleko młodzieżowego Klubu „Schronu”, w odległości ok 300 m. Tak więc, jest to niejako poszerzenie oferty  „Schronu” dla młodzieży osiedlowej. Stąd też funkcjonuje drugie określenie tego pomieszczenia sportowego – „Schron tenisowy”. Do Bazy zapraszamy młodzież młodszą i starszą, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i młodzież pracującą.

 

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946