O centrum

 

Nazwa

Dlaczego Centrum nosi nazwę "DIAMENT" ?
Otóż uważamy, że człowiek, każde dziecko bez względu na to z jakiej rodziny pochodzi, bez względu na status społeczny ma swoją wartość. Każde z nich jest jak diament, który po oszlifowaniu może stać się błyszczącym brylantem. Problem polega na tym, że nie wszystkie dzieci mają szansę wzrastać we właściwych warunkach. Gdyby dzieci z patologicznych środowisk udało się umieścić w odpowiednim środowisku, ich los prawdopodobnie byłby zupełnie inny. Dlatego też dzieci skaleczonych przez życiowe sytuacje nie powinniśmy traktować jako gorszą kategorię ludzi. Różnica między nimi a nami polega na tym, że nam poszczęściło się, a im nie. Świadomość ta powoduje, że odczuwamy w sobie obowiązek podzielenia się naszym szczęściem z tymi, którzy znaleźli się w sytuacji, w której my nie chcielibyśmy być.

Historia

Kilka słów o historii powstania Centrum "DIAMENT"
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "DIAMENT" powstało z inicjatywy osób, które kilkanaście lat temu podjęły się pracy z dziećmi z domów dziecka. Pierwsze kontakty zaowocowały po pewnym czasie przysposobieniem dzieci w ramach adopcji i rodzin zastępczych. Potem były obozy letnie i różnorodne spotkania w czasie roku szkolnego. W związku z tym, że nasza działalność systematycznie rozwijała się, a osoby włączające się do współpracy wnosiły nowe możliwości, postanowiliśmy nadać jej bardziej zorganizowany charakter. Zdecydowaliśmy się na utworzenie Centrum posiadającego osobowość prawną nadaną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 roku (Dz.U.Nr 25, poz. 142).

Cele

- działalność oświatowo-wychowawcza
- działalność charytatywno-opiekuńcza
- krzewienie wartości chrześcijańskich i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia
- poradnictwo i pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci
- pomoc sierotom, dzieciom porzuconym i znajdującym się bez opieki
- pomoc osobom niepełnosprawnym
- propagowanie idei przysposobienia rodzinnego sierot i dzieci porzuconych
- poradnictwo i pomoc rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
- krzewienie idei prorodzinnych


Filozofia "Dimentu"

1.Każdy człowiek jest ważny

 

- Każdy człowiek jest ważny i wartościowy bez względu na pochodzenie, status społeczny, materialny i wyznaniowy.
- Każdy człowiek jest godny naszego zainteresowania
- Ważne są jego potrzeby
- Ważne są jego zdolności
- Ważne są jego przemyślenia
- Ważne są jego pytania
- Ważne są jego odpowiedzi

2.Łańcuch altruizmu

 

- Otwierając się na potrzeby dzieci i młodzieży dostarczamy im wzorca życiowego, który inspiruje do bezinteresownego działania na rzecz innego człowieka.
- Żyjemy nadzieją, że nasza postawa opierająca się na ewangelicznej nauce będzie wzorcem dla innych ludzi i inspiracją do poszukiwań Boga.
- Dzisiaj jak nigdy dotąd wszyscy pragniemy autentycznych wzorców, konkretnych działań, sprawdzających się w życiu poglądów, szczerych uczuć, bezinteresowności i uczciwości.

3.Trzy razy minimum i trzy razy maksimum

 

- Minimum wyrażeń i zwrotów religijnych, maksimum chrześcijaństwa wzorowanego na życiu, służbie i nauce Jezusa - Minimum dyskusji doktrynalnych, maksimum przekonywania poprzez życie codzienne, postawę i zauważenie potrzeb bliźniego - Minimum pracy nad budowaniem wyznań, maksimum wysiłku w niesieniu pomocy ludziom w poznawaniu Boga

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946