Archiwum

Owocna współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warszawie

Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne" Diament" utrzymuje kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy praktycznie od 1999 roku. Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo otwarty na współpracę ze świetlicami działającymi na terenie Dzielnicy. Wychodzi z inicjatywą wielu cennych programów, które wspaniale uzupełniają ofertę zajęć dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest bardzo otwarty na współpracę ze świetlicami działającymi na terenie Dzielnicy. Wychodzi z inicjatywą wielu cennych programów, które wspaniale uzupełniają ofertę zajęć dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią.

 

Jedną z takich inicjatyw było utworzenie Rady Świetlic Południowopraskich, która stała się owocną platformą współpracy OPS-u i świetlic. Centrum "Diament" jest członkiem tej Rady od 2004 roku.
 
Podopieczni Centrum "Diament" zapraszani są do udziału w różnorodnych akcjach organizowanych przez OPS, takich jak wystawa pt. "Spotkanie boćka z syrenką", dzielnicowy konkurs plastyczny pt. "Radość życia", czy warsztaty filmowe. Otrzymują także zaproszenia na spektakle teatralne. Od kilku lat dzieci korzystają z bezpłatnego wstępu na basen w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W chwili obecnej dzieci przygotowują przedstawienie, które zostanie wystawione wiosną 2006 roku w ramach przeglądu "Małe Formy Teatralne" zatytułowanego "Spotkanie z bajką". W tym przedsięwzięciu pomaga nam instruktor skierowany do naszej Świetlicy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

 

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946