• First
  • Sec

Centrum "Diament" obchodzi w tym roku 10 - lecie

10lecieW pazdzierniku 2007 roku obchodzimy 10-lecie powołania Centrum "Diament" do istnienia. Oczywiście nasza służba wśród dzieci z domów dziecka i rodzin dysfunkcyjnych ma dłuższa, ponad 20 letnią historię. Tak wiec możemy mówić o dwóch okresach "Diamentowej" służby: okres spontanicznego działania opartego na całkowitym wolontariacie oraz okres działania w ramach organizacji powstałej w związku z rozwojem pracy. Ale zawsze była i jest, ta sama "Diamentowa" filozofia.

10 lat to dziesiątki wydarzeń, projektów, programów, publikacji. 10 lat to setki podopiecznych - dzieci z domów dziecka, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin patologicznych zmagających się z problemami alkoholizmu, narkomanii, bezrobocia, to także dzieci niepełnosprawne umysłowo. Obecnie prowadzimy działalność w dwóch miastach : W Warszawie i w Białymstoku. Ale wcześniej nasze placówki mieściły się także w Gdyni, Elblagu i Lublinie ( były też początki pracy w Malborku). Oczywiście byliśmy szczęśliwi, że "Diamentowa" służba rozwija się. Ale nie rozmach jest dla nas istotny, bowiem kierujemy się dewizą mówiącą, że robimy tyle, na ile nas stać, tyle, aby naszą pracę wykonywać, jak najlepiej i abyśmy dzięki niej mogli zmieniać świat na lepsze. Czynimy to poprzez świetlice środowiskowe, obozy letnie i zimowe, półkolonie, programy dla dzieci z domów dziecka, publikacje.

Z nieukrywaną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż na temat Centrum "Diament" napisano dwie prace magisterskie i dwie licencjackie. Kolejne prace, jedna magisterska i jedna licencjacka w przygotowaniu. O tych faktach myśli się tylko w takich uroczystych momentach, jak ten jubileusz. A na co dzień myślimy o wypełnianiu zadań i podejmowaniu kolejnych wyzwań. Kroczymy przez codzienność ze świadomością, że w tym dziele nie jesteśmy sami, jest z nami Bóg I Jego cudowne działanie. Bo gdyby nie On, nie obchodzilibyśmy 10-lecia. Przejawem Jego opieki nad "Diamentem" jest między innymi armia przyjaciół, którzy wspierali lub nadal wspierają finansowo i duchowo tę szczególną slużbę. To także dziesiatki wolontariuszy, którzy pracowali lub pracują w realizacji różnych projktów. To również pracownicy aktualni i byli. Ten jublieusz to również Wasze święto. Wszyscy macie udział w tym wspaniałym dziele propagowania miłości Bożej poprzez codzienną postawę zgodnie z naszym mottem: "...miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą".

Historia wpisów

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946