Programy i akcje

Mapetowe szkolenie

1Centrum "Diament" posiada wieloletnią tradycję w wykorzystywaniu małych form teatralnych w pracy z dziećmi. Wystawialiśmy etiudy, dramy, przedstawienia teatralne i kukiełkowe w czasie różnych imprez dla dzieci i młodzieży, przeglądów teatralnych, w "Diamentowych" świetlicach oraz w czasie kolonii letnich i zimowych.
Wśród naszych współpracowników są osoby, które były szkolone przez zawodowych aktorów, a teraz oni szkolą innych pracowników i wolontariuszy.

2Właśnie 13 grudnia odbyło się szkolenie mapetowe w Klubie "Diament" w Białymstoku. Prowadził je Adam Wilk, wieloletni wolontariusz Centrum "Diament". Było to jednocześnie przygotowanie przedstawienia mapetowego, które zostanie zaprezentowane w ramach organizowanych przez nas imprez choinkowych.

3

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946