Programy i akcje

Radość Świąt Bożego Narodzenia

1mOkres Świąt Bożego Narodzenia jest zawsze szczególnym czasem w "Diamencie". Nie tylko dlatego, że udzieliła się nam ogólna atmosfera przedświąteczna związana z radosnym wyczekiwaniem na Święta, w tym na prezenty, ale również dlatego, że ma miejsce wiele wydarzeń w krótkim czasie.
Każdego roku organizujemy spotkania, które nazywamy "wigilijkami". Są one namiastką wieczoru wigilijnego z jego atmosferą, no i z elementem uwielbianym przez dzieci, a więc z obdarowywaniem się prezentami. Boże Narodzenie to święto wzajemnego obdarowywania zainspirowane przez Dar Największy, jaki otrzymała ludzkość w Osobie Chrystusa.
Przedświąteczne spotkania odbywają się w klubach środowiskowych Centrum "Diament" oraz w domach prywatnych rodzin zaprzyjaźnionych wychowanków Domu Dziecka w Supraślu. Atmosferę świąteczną przedłużymy do stycznia 2011 r. kiedy to odbędą się spotkania choinkowe organizowane wspólnie z MOPR w Białymstoku.

Zdjęcia:

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946