Obozy i półkolonie

PÓLKOLONIE LETNIE W BIAŁYMSTOKU

2mPółkolonie rozpoczęły się tuż po zakończeniu roku szkolnego, 28 czerwca i trwały do 3 lipca. Uczestniczyła w nich grupa 16 dzieci w wieku od 4 do 17 lat.
Zorganizowano wiele ciekawych zajęć, zarówno w pomieszczeniu klubowym, jak również na podwórku. W czasie zajęć praktyczno-plastycznych dzieci wykonały między innymi plakat kolonijny, diamentowe drzewo z imionami uczestników koloni itp. Było też dużo zabaw, gier i konkursów. Miały miejsce również wycieczki do parku i ZOO. Każdego dnia nasi podopieczni otrzymywali ciepły posiłek. Na zakończenie półkolonii dzieci wyróżniające się aktywnością w czasie zajęć otrzymały nagrody. Natomiast wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami i pamiątkowymi dyplomami.

Zdjęcia:

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946