Kluby

Wspólne dzieło

wspdzieło KopiowanieKażdy z nas może wnieść swoją pozytywną cząstkę  do życia grupy czyniąc je ciekawym i barwnym. Ilustracją tego stwierdzenia może być przedstawiony na zdjęciu obraz. Został on wykonany przez  osoby uczęszczające do Klubu „Schron”. Tak więc jest to wspólne dzieło, które składa się z wielu elementów namalowanych przez poszczególnych autorów według własnego pomysłu i fantazji. Na płótno naniesiono różne kształty i kolory, tak jak podpowiadała wyobraźnia każdemu klubowiczowi.

W życiu tworzymy innego rodzaju obrazy. W tym przypadku naszym pędzlem mogą być słowa, myśli, czyny lub postawa. Możemy malować nasze dobre cząstki w rodzinie, w szkole, na podwórku, na osiedlu, czy też w pracy. Ważne, abyśmy akceptowali fakt, że różnimy się i odmiennie podchodzimy do tych samych spraw. Te różnice nie muszą prowadzić do napięć i konfliktów, a wręcz przeciwnie, mogą sprawić, że życie stanie się piękniejsze i bogatsze. Takie rozumowanie podpowiada nam natura, w której różnorodność form napędza prężność życia, które jest  fascynującym i unikalnym zjawiskiem.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946