Kluby

Założenie pracy w Klubie "Diament"

Klub "Diament" mieści się przy ulicy Berlinga 40, na osiedlu "Dziecięciny" w Białymstoku.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.30, w dwóch grupach wiekowych. Łącznie uczestniczy w nich ok. 30 dzieci i nastolatków w wieku od 4 do 16 lat.

 

Dzieci młodsze, w wieku 4-12 lat, korzystają z zajęć cztery razy w tygodniu.
Czas zajęć podzielony jest każdego dnia na trzy części.

W pierwszej części dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:

 • gry i zabawy planszowe oraz ruchowe, mające na celu integrację grupy, kształtowanie właściwych relacji w grupie, trening koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia, np. bingo, warcaby, wieża, scrable, rumicub, kalambury, kosz owoców, mały koteczek, muchy i pająk, słońce i bałwanki, itd.;
 • zawody sportowe w konkurencjach takich jak np.: rzut woreczkiem do celu, rzut obręczą na trąbę słonia, odbijanie piłeczki pingpongowej za pomocą paletki, piłkarzyki itd.
 • pomoc w odrabianiu lekcji i w przyswajaniu zadanego materiału i nadrabianiu szkolnych zaległości;
 • pogadanki dotyczące tematów wynikających z bieżących potrzeb podopiecznych. Głównym zagadnieniem była przyjaźń: rozumienie samego pojęcia, wartość, obowiązki i przywileje z nią związane, szacunek wobec drugiego człowieka, akceptacja różnorodności osobowości, zagadnienia związane ze szkołą (relacje z nauczycielami, nauka, wejście w nową grupę społeczną - klasę szkolną), relacje z rówieśnikami.

Kolejną częścią programu dnia jest posiłek, przygotowywany przez wychowawców, a także z pomocą dzieci.

Po posiłku mają miejsce zajęcia tematyczne związane z porą roku, bieżącymi świętami oraz wiodącymi tematami. Stosujemy następujące formy zajęć:

 • prace plastyczno-praktyczne, w których wykorzystuje się szeroką gamę technik i form;
 • zajęcia umuzykalniające;
 • konkursy i zgadywanki z nagrodami, których głównym celem jest poszerzanie i uzupełnianie wiedzy o środowisku społecznym i przyrodniczym oraz umiejętności językowych i matematycznych;
 • zajęcia teatralne;
 • zajęcia literackie.

Zajęcia dla gimnazjalistów odbywają się raz w tygodniu i przebiegają według analogicznego schematu z uwzględnieniem możliwości i potrzeb starszych podopiecznych.

Główny nacisk położony jest na zajęcia z elementami socjoterapii. Poruszane są następujące tematy i zagadnienia:

 • używki, uzależnienie oraz samoświadomość i poczuciem własnej wartości;
 • relacje pomiędzy dziewczętami i chłopcami, wzajemny szacunek;
 • wartość edukacji, potrzeba poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, znaczenie poziomu wykształcenia w życiu dorosłego człowieka
 • relacje w grupie rówieśniczej, przyjaźni, wpływ grupy na zachowanie i decyzje poszczególnych osób.

Stosownie do potrzeb prowadzone są rozmowy indywidualne z dziećmi i młodzieżą.

Każdy dzień kończy się sprzątaniem klubu przez dzieci pod kierunkiem wychowawców, po bieżących zajęciach.

Oprócz zajęć stałych są też programy specjalne, takie jak Dzień Dziecka, Dzień Mamy, święta, urodziny poszczególnych dzieci oraz półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946