Archiwum

Szkolenie Integracyjno-Szkoleniowe w Narewce

grupa bialW dniach 14-15 maja 2005 r. w Narewce koło Białegostoku odbyło się szkoleniowo - integracyjne spotkanie pracowników i wolontariuszy Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego "Diament".

Na weekend spotkały się osoby na co dzień pracujące w "Diamentowych" Klubach, a także współpracujące z Centrum w ramach innych programów. Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum Ryszard Gutkowski przypominając nam o filozofii i misji organizacji oraz prezentując aktualną działalność "Diamentu" w poszczególnych placówkach.

agnieszka

Wykłady przeprowadziła Pani Alicja Kwiatkowska - pedagog z Domu Dziecka w Supraślu. Przedstawiła nam studium wybranych przypadków, dzieci z różnymi problemami, wraz z przykładami rozwiązań jakie zostały zastosowane. W chwili obecnej niektóre z dzieci, o których rozmawialiśmy są już dorosłe i mogliśmy usłyszeć jakie efekty przyniosły konkretne działania. Mieliśmy także studium wybranych przypadków dzieci z warszawskiego Dziecięcego Klubu Przyjaciół przygotowane przez Agnieszkę Wernik, połączone z dyskusją i burzą mózgów na temat propozycji rozwiązywania konkretnych problemów. Bardzo pomocna okazała się obecność Pani Alicji. Służyła nam ona radą i doświadczeniem.

elaWieczorem uczestniczyliśmy w prezentacji przygotowanej przez Elżbietę Kwiatkowską, która dotyczyła form pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć plastycznych. Elżbieta na co dzień jest pracownikiem białostockiego Klubu "Diament". Prezentacja dostarczyła nam wielu nowych pomysłów i zainspirowała do poszukiwania nowych możliwości rozwijania w dzieciach zdolności plastycznych i praktycznych.

Cykl wykładów zakończyła prezentacja Moniki Zuber - koordynatora projektu Rock Solid w Fundacji "Młodzież dla Chrystusa". Rock Solid jest programem, który oferuje efektywne metody pracy z nastolatkami i młodzieżą.

grupa wawDwudniowy pobyt w Narewce był nie tylko czasem intensywnych wykładów, ale również okazją do tego, żeby się poznać, wymienić doświadczeniami, porozmawiać o problemach, jakie napotykamy w pracy z dziećmi, zadawać pytania i szukać rozwiązań. Spędziliśmy miło czas przy ognisku i w ramach niedzielnej społeczności. Spotkania takie potrzebne są byśmy mogli nabierać sił do dalszej pracy, zachęcać się nawzajem, inspirować i wspierać.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946