Archiwum

Relacja z konferencji dla pracowników i wolontariuszy ChCE "Diament"

01suprasl7Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament" zorganizowało w Supraślu niedaleko Białegostoku spotkanie dla swoich pracowników i wolontariuszy. Spotkanie z założenia miało mieć charakter roboczo-przyjacielski, służąc zarówno dzieleniu się doświadczeniami z pracy na różnych polach działania Centrum, jak i poznaniu się wzajemnemu w trakcie różnych sytuacji zarówno specjalnie przeznaczonych na wypoczynek, jak i powstałych przy okazji np. wspólnego spaceru na stołówkę.

01suprasl1

Uczestnikami konferencji były osoby działające w poszczególnych placówkach "Diamentu", zarówno wolontariusze, jak i specjaliści reprezentujący różne dziedziny głównie związane z pedagogiką i psychologią. Swoją serdeczną obecnością zaszczyciła nas także 5 osobowa grupa zaprzyjaźnionych od lat z "Diamentem" gości z USA.

Wieczór 16 marca przeznaczony był na przyjazd uczestników, rozmowy i odpoczynek po podróży. Dla niektórych osób, obecnych po raz pierwszy na spotkaniu "Diamentu" była to także możliwość zapoznania nieznanych osób.

01suprasl417 marca rano nastąpiło otwarcie konferencji, którego dokonał jej główny organizator, dyrektor Centrum - Ryszard Gutkowski. Następnie oddano głos przedstawicielom poszczególnych agent "Diamentu" z prośbą o złożenie krótkiej relacji ze swojej działalności wraz z określeniem jej specyfiki, dotychczasowych osiągnięć i głównych problemów. Przedstawiciele grupy warszawskiej opowiedzieli o pracy w "Dziecięcym Klubie Przyjaciół", skupiającym głównie dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat pochodzącą ze środowisk dysfunkcyjnych.

Przedstawiciele grupy warszawskiej opowiedzieli o pracy w "Dziecięcym Klubie Przyjaciół", skupiającym głównie dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat pochodzącą ze środowisk dysfunkcyjnych.

01suprasl6Zupełnie inną specyfikę reprezentuje praca gdyńskiego oddziału "Diamentu". Jest ona nastawiona na młodzież licealną, rekrutowaną za pomocą plakatów rozwieszanych w szkołach średnich. Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin.

Przedstawiciel grupy lubelskiej - Henryk Kufeld opowiedział o rozpoczętych po zeszłorocznym obozie rehabilitacyjnym spotkaniach dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Grono uczestników tych spotkań ciągle się rozszerza, co świadczy o potrzebie osób opiekujących się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi do odpoczynku w gronie przyjaciół, podzielenia się swoimi problemami.

01suprasl5Następnie dyrektor Centrum - Ryszard Gutkowski, obecnie zamieszkały wraz z rodziną w Białymstoku, opowiedział o obozach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowanych przez Centrum, a szczególnie o działaniach na terenie Białegostoku. Ryszard i Ewa Gutkowscy nawiązali kontakt z Domem Dziecka w Supraślu.

Po południu w sobotę odbyły się także warsztaty psychologiczne, poprowadzone przez psychologa - Agnieszkę Sławek z Gdyni. Uczestnicy podzieleni na grupy poproszeni byli o określenie dlaczego pracują z osobami niepełnosprawnymi lub z rodzin dusfunkcyjnych, jakie osobiste motywacje, potrzeby nimi kierują oraz jakie trudności w tej pracy przeżywają. Następnie każdy uczestnik miał określić jaki jest potencjał, którym dysponuje (np.umiejętność w pracy w zespole, życzliwość, odpowiedzialność), jak ten potencjał może wykorzystać, nad czym i w jaki sposób musi jeszcze pracować. Możliwość głębszej refleksji nad motywami własnych działań oraz tym co posiadamy i jak to wykorzystujemy była nam bardzo pomocna. W dalszej części warsztatów zebrano wyniki własnej pracy próbując ustalić jakie cechy powinna posiadać osoba pracująca wśród dzieci potrzebujących pomocy.

01suprasl3Kolejnym punktem programu był bardzo interesujący wykład Heleny Waldrop, która przedstawiła opracowane przez siebie materiały do pracy wśród dzieci, pomagające zrozumieć Ewangelię. Wanda Estes podzieliła się z nami wieloma interesującymi pomysłami na pomoce dydaktyczne do lekcji biblijnych.

Po intensywnym czasie szkolenia mieliśmy możliwość relaksu na basenie, uznając, że nie tylko nasz duch i dusza potrzebują wsparcia, ale także nasze ciało wymaga odpoczynku.

Ostatniego dnia konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu Anny Zamkowskiej na temat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Głównym zagadnieniem poruszonym w wykładzie były potrzeby tej grupy dzieci wraz ze wskazaniem sposobów ich zaspokajania.

01suprasl2Czas spędzony na konferencji był niezwykle owocny. Dał możliwość nie tylko podzielenia się swoimi doświadczeniami, odczuciami i problemami, ale także wzajemnego poznania się, otrzymania zachęty i pomysłów do dalszej pracy.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946