Archiwum

Zakończenie działalności Dziecięcego Klubu Przyjaciół w Warszawie

klub warszawaKażda działalność ma swój początek, ale w pewnym momencie następuje jej zakończenie. Dziecięcy Klub Przyjaciół przy ul Targowej 14 w Warszawie powstał w 1998 roku. Przez 12 lat pełnił swoją misję społeczną organizując różnorodne zajęcia, programy i projekty dla dzieci i młodzieży mieszkającej w sąsiedztwie, w czasie roku szkolnego oraz w okresie wakacji. W zajęciach uczestniczyły dziesiątki, a może nawet setki podopiecznych. Kadrę wychowawców stanowili pedagodzy, psychologowie i duża grupa wolontariuszy. W tym gronie znajdowała się też była podopieczna, która ukończyła studia pedagogiczne. Czas naszej pracy związany był z licznymi wyzwaniami i radościami. Zostaną one w naszych sercach i stanowić będą cenne doświadczenie, które wykorzystamy w innych miejscach naszej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Głównym powodem decyzji o zamknięciu Klubu w Warszawie były plany Urzędu Dzielnicy dotyczące generalnego remontu kamienicy, w której wynajmowaliśmy pomieszczenia. Łączy się to z wysiedleniem wszystkich mieszkających tam lokatorów. Kontynuowanie naszej działalności wiązałoby się z poszukiwaniem nowej lokalizacji i rozpoczęciem pracy od początku, z nową grupą dzieci. Oczywiście ważnym problemem byłyby również fundusze na adaptacje pomieszczeń, a zdobycie tych funduszy jest coraz trudniejsze. W tej sytuacji postanowiliśmy skoncentrować się na pracy w Białymstoku.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946