Archiwum

Założenie pracy w świetlicy "Dziecięcy Klub Przyjaciół" w Warszawie

Świetlica Dzięcięcy Klub Przyjaciól w Warszawie została założona przez "Diament" w 1998 roku przy ulicy Targowej 14 w dzielnicy Praga Południe.

Świetlicę nazwaliśmy "Dziecięcy Klub Przyjaciół". Chcemy w ten sposób wskazać na przyjaźń jako podstawę budowania relacji z innymi. Jest to ważne w tym środowisku, gdzie agresja , przemoc i porozumiewanie się przy pomocy krzyków i wrzasków jest czymś naturalnym. Naszym celem jest pokazywanie innych wzorców. Również poprzez naszą codzienną postawę i stosunek do dzieci pochodzących z różnych domów chcemy uczyć ich akceptacji innych ludzi. Przede wszystkim chcemy ich zachęcić do budowania życia na Bogu.

 

"Dziecięcy Klub Przyjaciół" mieści się w trzech pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe.

Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w soboty od 14.00 do 16.00. Dzieci mają do dyspozycji bogatą ofertę zajęć świetlicowych takich jak gry planszowe, gry sportowe, zabawy, gry na komputerze, oglądanie filmów i czytanie książek.

W tym czasie dzieci mają także możliwość rozmowy z wychowawcami na temat swoich problemów i przeżyć. Pedagodzy we współpracy z psychologiem ustalają odpowiednie formy pracy pedagogicznej.

Oprócz tego odbywały się zamiennie takie zajęcia jak:

język angielski - dla początkujących
język angielski - dla średnio zaawansowanych
warsztaty teatralne
nauka gry na pianinie
umuzykalnienie
zajęcia plastyczno-praktyczne

W piątki dzieci uczęszczały na basen w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzięki inicjatywie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe.

Każdego dnia były przygotowywane też posiłki dla dzieci.

Świetlica zapewnia zajęcia dla 50 dzieci tygodniowo. Większość z nich utożsamia się ze świetlicą nazywając ją "nasz klub". Jest to miejsce stanowiące dla nich azyl od przemocy, zagrożeń alkoholowych i narkotykowych oraz innych problemów jakich doświadczają w swoich domach. W świetlicy zawiązują się lub pogłębiają przyjaźnie. Przy pomocy wychowawców dzieci uczą się we właściwy sposób rozwiązywać konflikty. Nasi podopieczni chętnie rozmawiają z wychowawcami, z którymi mają bardzo dobre relacje. Dzielą się swoimi problemami, zadają pytania, przychodzą po radę. Niektórzy wychowankowie stali się naszymi współpracownikami.

Należy podkreślić, że nasza świetlica należy do Rady Świetlic Praskich, koordynowanej przez OPS Warszawa >- Praga Południe. Jest to ważna inicjatywa pomagająca w poszerzaniu naszej oferty programowej.

KONTO:

Bank PEKAO S.A. Al.Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
23 1240 1066 1111 0000 0006 3946